สำรวจความพึงพอใจเว็บไซต์

สำรวจความพึงพอใจเว็บไซต์
ไม่พึงพอใจเลย
8  29.6%
พึงพอใจมากที่สุด
7  25.9%
พึงพอใจมาก
5  18.5%
พึงพอใจปานกลาง
5  18.5%
พึงพอใจน้อย
2  7.4%

จำนวนผู้ลงคะแนน  :  27
ลงคะแนนครั้งแรก  :  วันอังคารที่ 09 สิงหาคม 2011 เวลา 16:59 น.
ลงคะแนนครั้งล่าสุด  :  วันจันทร์ที่ 03 กันยายน 2018 เวลา 15:16 น.