บุคลากร PDF พิมพ์ อีเมล
เขียนโดย Administrator   
วันศุกร์ที่ 19 สิงหาคม 2011 เวลา 13:30 น.

alt 

                                                             (นายแพทย์นิรันดร์  พิทักษ์วัชระ)
                                                  คณบดีวิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข                     


                                                  alt                                                

 นางสาวลภัส  ยิ่งยืน  

  รักษาราชการในตำแหน่งหัวหน้าศูนย์พัฒนาเด็ก

alt
     นางสาวภชารี  ยิ่งรัตนสุข   

         นักวิชาการศึกษา         

 

    alt                       alt                  alt                     alt
      ปาริชาติ  สุภสร                                                                          นงลักษณ์  ชินโครต                 เยาวลักษณ์  อัครอำนวย
  ครูผู้ดูแลเด็กชั้นบริบาล                    ครูผู้ดูแลเด็กชั้นบริบาล                   ครูผู้ดูแลเด็กชั้นบริบาล                    ครูดูแลเด็กชั้นบริบาล

 

                            alt                            alt
                                    สมร  ศรีใส                             
รุจิรา  โพธิ์ศรึคูณ                     นางสาวชัญชญานิษฐ์  รัศมี                

                            ครูผู้เลี้ยงเด็กชั้นอนุบาล                  ครูผู้เลี้ยงเด็กชั้นอนุบาล                  ครูผู้ดูแลเด็กชั้นอนุบาล

  

                            alt                            alt                      alt
                                 สมควร  ดำน้อย                                                               
                               ผู้ช่วยครูผู้ดูแลเด็ก                                แม่บ้าน                                            แม่บ้าน

 

                                                       alt                      alt
                                                            สุบรรณ  ทางาม                              สุบรรณ์  ด้วงทอง
                                                             นักการภารโรง                                      คนสวน

แก้ไขล่าสุด ใน วันพฤหัสบดีที่ 02 พฤศจิกายน 2017 เวลา 16:19 น.